Oferta

Prowadzenie księgowości, rozliczenia, doradztwo

Oferujemy Państwu usługi profesjonalnych księgowych, którzy nie tylko zajmą się Państwa księgowością, ale będą również służyć radą i informacją na temat najnowszych zmian w prawie podatkowym.

Rozliczenia ZUS - sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, naliczanie wynagrodzeń zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, naliczanie kapitału początkowego, obsługa płatników jako osób prawnych i indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą, prowadzenie akt osobowych pracowników. Rozliczanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

Doradztwo podatkowe, usługi księgowe - doradzanie i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej poprzez kontakt w imieniu podatnika z urzędem skarbowym, statystycznym i ZUS. Pomagamy przy założeniu KRS osób prawnych, spółek i stowarzyszeń. Doradzamy w wyborze formy opodatkowania według indywidualnych potrzeb klienta. Pomagamy w interpretacji przepisów podatkowych. Zastępujemy klientów w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS podczas kontroli postępowania podatkowego i czynności sprawdzających. Reprezentujemy podatnika w sprawach przed sądami administracyjnymi. Pomagamy w tworzeniu biznes planów oraz przy sporządzeniu wniosków o środki pieniężne z banków i funduszów unijnych.

Prowadzenie ksiąg handlowych - sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Sporządzanie wniosków do sądu gospodarczego dotyczących założenia firmy zmian w KRS i rozliczeń. Rozliczenie podatków dochodowych  podatku od towarów i usług. (Wycena obrotów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zakładanie planu kont oraz modyfikacja w zależności od potrzeb indywidualnych zarządu. Sporządzanie raportów kasowych i wyciągów bankowych). Prowadzenie rejestru VAT.

Prowadzenie księgowości uproszczonej - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów na podstawie baz podatkowych.

Dodatkowo oferujemy:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
  • obsługujemy i rozliczamy umowy leasingowe.

Obsługujemy firmy o różnej specyfikacji.

Rozliczenia roczne podatkowe - sporządzanie zeznań rocznych dla klientów indywidualnych i firm. Sporządzamy rozliczenia podatkowe zagraniczne.

nr wpisu: 02341